Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Dodavatelé

Naši dodavatelé

Zdůrazňujeme dlouhodobou spolupráci stejně jako dodržování sociálních standardů našich dodavatelů. Řádný poměr mezi kvalitou a cenou je upřednostňován před samotnými cenovými nabídkami. Bezpodmínečná orientace na kvalitu je náš požadavek.

Kvalita

Trvající kvalita a spolehlivost dodávky jsou pilíře našich dodavatelských vztahů.

Kvalita

Certifikace

Naši dodavatelé vlastní certifikace a kvalifikace, které neustále sledujeme.

Certifikace

Výběrové řízení

Noví dodavatelé procházejí víceúrovňovým výběrovým řízením.

Výběrové řízení

Dodavatelské trhy

Naše zboží je dodáváno převážně z Asie, zejména Číny.

Dodavatelské trhy