Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Dodavatelé | Certifikace

Certifikace

Certifikace Naši dodavatelé mají potřebnou kvalifikaci a certifikáty

Různé požadavky vyžadují dodavatele s různými certifikáty.

Zajistíme, že naši dodavatelé jsou schopni předložit potřebnou kvalifikaci a certifikáty pro řízení, produkci a kvalitu. Platnost je nepřetržitě přezkoumávána. Dále zajišťujeme dostupnost nezbytné certifikace pro Vaše produkty.

Spolupracujeme s mezinárodně uznávanými kontrolními orgány a auditormi, abychom získali potřebnou kvalifikaci pro trhy po celém světě.