Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Dodavatelé | Dodavatelské trhy

Dodavatelské trhy

Dodavatelské trhy Globální dodavatelské trhy

Trh globálních zakázek se neustále mění. Technologické pokroky, stejně jako místní cenové struktury, vyžadují průběžné hodnocení nových dodavatelských trhů.

V Asii jsme zastoupeni na hlavním trhu, v Číně, s naší vlastní kanceláří, která rovněž pokrývá Japonsko, Koreu a jihovýchodní Asii.

Ve východní Evropě jsme zastoupeni prostřednictvím naší vlastní nákupní kanceláře v Bratislavě a pokrýváme trhy východní Evropy a Turecka.