Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Dodavatelé | Výběrové řízení

Výběrové řízení

Výběrové řízení Víceúrovňové výběrové řízení na dodavatele

Stát se dodavatelem znamená projít víceúrovňovým výběrovým řízením, které začíná u podrobného dotazníku. Během další fáze navštívíme Vaše výrobní místa, jakož i ústředí.

Dodavatelé z Asie kontaktujte prosím naši kancelář v Šanghaji.
Kontakt na kancelář v Šanghaji ...


Dodavatelé z Evropy kontaktujte prosím naši kancelář v Bratislavě.
Kontakt na kancelář v Bratislavě ...