Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Kontakt

Kontakt na naše kanceláře

Bratislava

Bratislava na Slovensku je našimi dveřmi do rozvíjejících se zemí východní Evropy

Kancelář v Bratislavě

Mnichov

Metropole na Isaru jako místo pro naše zákazníky v Německu a zemích Beneluxu.

Kancelář v Mnichově

Šanghaj

Nejdůležitější obchodní metropole na Pchutungu. Odtud koordinujeme naše dodavatele napříč Asií

Kancelář v Šanghaji

Vídeň

Jedno z nejvíce obyvatelných měst na světě je našim místem pro zákazníky v Rakousku, Švýcarsku a Itálii.

Kancelář ve Vídni