Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Kontakt | Bratislava

Mercurtrade v Bratislavě

Kontaktní informace

T +421-2-682 42 492
Bratislava@no spam pleaseMercurtrade.com


Mercurtrade Slovakia
Kopčianska 92 (Cargo Partner Building)
85203 Bratislava, Slovakia

Tisk adresyTisk adresy

Bratislava, město na Dunaji, byla jedním z nejvýznamnějších ekonomických a administrativních center v průběhu historie.  Dnes Bratislava přitahuje poskytovatele služeb a high-tech společnosti.

Naše kancelář v Bratislavě je váš kontakt na dodavatele v Evropě.