Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Novinky & pracovní místa | Pracovní místa

Pracovní místa v Mercurtrade Pracovní místa v Mercurtrade

Při vytáření našeho týmu dbáme na dobrou kombinaci osobností s různými silnými stránkami a odbornými znalostmi, abychom byli schopni čelit výzvám trhu globálních veřejných zakázek. Chápeme naše zaměstnance jako podnikatele v naší společnosti, kterým jsou, po krátkém školení,  dány osobní zodpovědnosti a pocit vlastnictví.

Jobs:

 

Kvalifikace:

  • podnikatelský duch, nezávislost a připravenost na nové výzvy
  • mezinárodní pracovní zkušenosti v oblastech souvisejících s globálními zakázkami
  • cizí jazyky a interkulturní znalosti
  • silné analytické dovednosti a koncepční schopnosti


Zašlete Vaši žádost a Váš životopis na: JOBS@no spam pleasemercurtrade.com