Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Obchodní divize

Obchodní divize

Nabízíme Vám řešení šitá na míru v celém nákupním procesu. Vyberte si obchodní divizi, která pro vás představuje nejvyšší hodnotu.

Obchodování

Zisk z konkurenční nákladové výhody v Asii se zajištěním jakosti a s právní jistototou místního smluvního partnera.

Obchodování

Projektový management

Chcete nakoupit přímo nebo provozovat vlastní nákupní kancelář v Asii? Nabízíme chybějící kontakty a doprovod Vašeho nákupního projektu až do jeho sériové výroby.

Projektový management

Inženýrská podpora

Rádi spolu s Vámi navrhneme nákladově efektivní a osvědčené alternativní komponenty nebo revizi designu produktu pro snížení nákladů.

Inženýrská podpora

Poradenství

Nabízíme operativní poradenské služby pro otázky ohledně Asie, řízení dodavatelského řetězce a zřízení nákupní kanceláře.

Poradenství