Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Obchodní divize | Inženýrská podpora

Inženýrská podpora

PoradenstviObchodovaniProjektovy ManagementInzenyrska Podpora Inženýrská podpora: jedna ze 4 obchodních divizí

Přemístění nákupu nebo výrobní činnosti do Asie se rychle projeví ve snížení nákladů. Ještě větší potenciál však obvykle spočívá v použití alternativních komponentů nebo menší změny designu, které sníží dobu výroby.

Značkové výrobky mohou být nahrazeny místními produkty stejné jakosti, zejména v oblasti elektronických a plastových částí. To chrání před úzkou profilací dodavatele, dlouhou dobou reakce od renomovaných výrobců a sníží Vaše náklady. Používáme pouze produkty, které se osvědčily v praxi.

Naše dlouhodobé a úspěšné dodavatelské vztahy umožňují dosáhnout nadprůměrně strmou křivku učení. Tyto vědomosti Vám předáme s cílem podpořit Vaše roční snížení nákladů. Děláme to bez požádání – jednoduše proto, že chápeme naši spolupráci jako partnerství.