Ihre Sprache / your language / 您的语言 / váš jazyk
MercuretradeMercuretradeMercuretradeMercurtrade
Mercurtrade YOUR (OUT)SOURCING PARTNER
Společnost | Filozofie

Naše filozofie

Chápeme naše zákazníky jako partnery. Chápeme naše zákazníky jako partnery.

Chápeme naše zákazníky jako partnery. Naše služby jsou orientované výhradně na naše zákazníky a jejich přání. Vážíme si silné odběratelské vztahy, které jsou dlouhodobé a stavějí na vzájemné důvěře.

S našimi zákazníky a obchodními partnery jednáme stejným způsobem, jako si přejeme, aby s námi oni jednali. Je pro nás také velmi důležitá dlouhodobá spolupráce s našimi dodavateli a upřednostňujeme řádný poměr cena-kvalita před samotnou cenovou nabídkou.

Absolutní orientace na kvalitu je prvořadá. Jako evropská společnost je pro nás odpovědné využití zdrojů stejně důležité jako sociální standardy ve výrobních místech. Respektujeme regionální rozdíly v zemích našich dodavatelů a vnímáme kulturní rozmanitost jako příležitost a zdroj tvůrčích myšlenek.

Od našich spolupracovníků očekáváme nejvyšší nasazenost a profesionalitu a proto jim nabízíme možnosti rozvíjet se souběžně se společností a přispívat vlastními nápady.